Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
307Quyết định27/02/2021 Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
662Công văn03/02/2021 V/v Tổ chức cuộc tổng điều tra kinh tế TP Đà Nẵng năm 2021
Người ký: Hồ Kỳ Minh
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3709Quyết định05/10/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1862Công văn22/06/2020 V/v khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2020
Người ký: Võ Thị Như Hoa
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1728Công văn19/06/2020 V/v triển khai các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố
Người ký: PGĐ.Trần Ngọc Thạch
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3914Công văn17/06/2020 V/v triển khai thực hiện nghị định số 45/2020/NĐ-CP
Người ký: CT. Huỳnh Đức Thơ
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tải văn bản/ biểu mẫu:
01/KH-HĐTĐKTKế hoạch10/02/2020 Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 10/02/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020
Người ký: VÕ NGỌC ĐỒNG
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
17/NQ-CPNghị quyết07/03/2019 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tải văn bản/ biểu mẫu:
24/2019/NĐ-CPNghị định05/03/2019 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
149Nghị định07/11/2018 Ngih Định của Chính Phủ về quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,268 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 309 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,125 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,807 Đang trực tuyến: 62