Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Đảng

Ngày đăng: 03/03/2022
          Sáng ngày 03/03/2022, Đảng ủy phường Hòa Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và một số văn bản mới của Đảng. Tham dự có các đồng chí UV. BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ cùng các đồng chí cấp ủy 46 chi bộ trực thuộc.
          Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy phường nhằm triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị, về công tác quy hoạch cán bộ; và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về biên soạn chuyên đề hằng năm, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022-2025. Hội nghị nhấn mạnh quan điểm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
 

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 386,626 Hôm qua: 440 - Hôm nay: 471 Tuần trước: 3,981 - Tuần này: 911 Tháng trước: 42,836 - Tháng này: 33,715 Đang trực tuyến: 14