Kết quả Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019 và định hướng năm 2020

Ngày đăng: 07/05/2020

 

Vào cuối năm 2019, báo Kinh doanh và Pháp luật có buổi phỏng vấn trực tiếp Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng): về thành tựu KT - XH năm 2019 và triển vọng năm 2020, theo đó

Năm 2019, với sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao với những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đó là tiền đề quan trọng để phường triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Quận ủy và HĐND, UBND TP Đà Nẵng và quận Liêu Chiểu trong năm 2020 với tâm thế tự tin, nhiều kỳ vọng.

Qua trao đổi với Phóng viên, đồng chí Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết một số nhận định khái quát nhất về kết quả nổi bật đạt được trong năm 2019, các công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Theo đồng chí Phạm Thị Như Hồng: Năm 2019 là năm khá thành công của kinh tế Việt Nam. Đây cũng là năm quận Liên Chiểu và TP Đà Nẵng đạt được những thành tích đáng khích lệ trong tiến trình phát triển. Hòa cùng dòng chảy tích cực đó, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của phường Hòa Minh vững vàng trên đà chuyển biến tích cực, vừa giữ vững ổn định ở cơ sở, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của quận Liên Chiểu và TP Đà Nẵng.

 Trong năm 2019, UBND phường Hòa Minh đã tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Quận ủy và UBND quận Liên Chiểu. Do đó, công tác thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Phường đã chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2019; tập trung chỉ đạo kiểm tra rà soát các nguồn thu thuế, thu phí, lệ phí. Nhờ đó, tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong công tác chi ngân sách, UBND phường tổ chức thực hiện chi đúng, chi đủ các nguồn phục vụ đảm bảo các nhiệm vụ với phương châm kịp thời, tiết kiệm.

Trong phát triển kinh tế, phường Hòa Minh tập trung các giải pháp phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, tham gia đầu tư phát triển nhằm tạo tăng trưởng cao, giải quyết được nhiều việc làm mới, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể, UBND phường Hòa Minh đã chú trọng triển khai thực hiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo hướng tăng cường phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; vận động nhân dân đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ... Do đó trong năm 2019, giá trị thương mại dịch vụ của phường đạt 749,9 tỷ đồng/745,8 tỷ đồng = 100,6% tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018; tiểu thủ công nghiệp đạt 562,8 tỷ đồng/535 tỷ đồng = 105,2% tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị thủy sản đạt 6,300 tỷ đồng/13,38 tỷ đồng = 47,08% giảm 4,38% so với năm 2018;...

Còn về lĩnh vực văn hóa - xã hội, do sớm xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa mục tiêu phát triển kinh tế, nên trong năm qua phường Hòa Minh đã nỗ lực rất nhiều và qua đó giành được những kết quả đáng khích lệ. Chúng tôi đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí trực quan chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước với hơn 250 pa nô, 450 băng rôn tuyên truyền, 300 lá cờ hoa và cờ Tổ quốc trang trí trên các trục đường,... Phường đã hỗ trợ hướng dẫn Ban Tổ chức Lễ hội Đình làng Hòa Phú tổ chức thành công Hội làng giữa phố năm 2019; phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội Đình làng Hòa Mỹ, Trung Nghĩa và Phước Lý tổ chức lễ hội năm 2019; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an phường tổ chức Giải bóng đá mini thanh niên năm 2019; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình Lễ thắp nến tri ân; tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa,... Các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn phường đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng môi trường văn hóa trong các cộng đồng dân cư phát triển lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Riêng đối với công tác giáo dục, gia đình và trẻ em, công tác an sinh xã hội và chính sách trợ cấp đối với người có công tại phường trong thời gian qua được đặc biệt quan tâm và chú trọng

Đồng chí Phạm Thị Như Hồng cho biết: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng ủy, UBND phường Hòa Minh quan tâm, xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của địa phương. Trong năm 2019, chúng tôi đã lập và cấp phát 784 thẻ; hướng dẫn lập thủ tục cấp phát lại 70 thẻ Bảo hiểm y tế Bảo hiểm y tế, lập 20 hồ sơ cấp thẻ nhanh Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi. Chúng tôi cũng đã phối hợp cùng Đoàn khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu tổ chức khám phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 01 tháng tuổi đến 20 tháng tuổi tại 10 trường Mầm non cho 1.806 trẻ, 04 trường Tiểu học cho 3.978 trẻ trên địa bàn. Qua đó phát hiện 11 trẻ bị bệnh tim. Trong năm, có 20 trẻ bị bệnh tim được lập hồ sơ hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí...

Ngoài ra, phường Hòa Minh cũng đã khảo sát và phối hợp cùng với gia đình lập 04 hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi vào Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng chăm sóc, nuôi dưỡng; phối hợp cùng Công an, Tư pháp - Hộ tịch phường 01 hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ em mồ côi Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng nuôi dưỡng; khảo sát, lập hồ sơ hỗ trợ khó khăn cho 76 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và hoàn cảnh khác; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho gia đình các trẻ tổng số tiền 500 triệu, cấp phát 500 suất quà với tổng số tiền 450 triệu đồng,... Trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền phường Hòa Minh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhằm đưa các chỉ tiêu về trẻ em là một tiêu chí trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Ngoài ra, phường Hòa Minh cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những chính sách cụ thể, thiết thực. Từ đó đã góp phần động viên, hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh có cuộc sống ngày càng ổn định. Trong năm 2019, UBND phường đã xây mới 07 nhà, sửa chữa 17 nhà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 760 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, phường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, thân nhân, gia đình liệt sỹ với số tiền hơn 981 triệu đồng, trong đó của Trung ương là hơn 122 triệu đồng/596 suất; thành phố là hơn 556 triệu đồng/946 suất; quận là 243 triệu đồng/810 suất; phường là gần 60 triệu đồng/566 suất,... Nhìn chung, đây là những hoạt động thể hiện không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị mà còn là nghĩa cử cao đẹp của thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường vì độc lập dân tộc.

Có thể thấy rằng trong năm qua, phường Hòa Minh đã có nhiều khởi sắc với những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống - xã hội, tạo được lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp đến, năm 2020, đồng chí Phạm Thị Như Hồng cho hay: địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, y tế và giáo dục đào tạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; giải quyết các việc “nóng”, xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề dư luận quan tâm, phản ánh;… Đặc biệt, phường sẽ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch UBND quận giao năm 2020 và tiếp tục thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”,... với quyết tâm xây dựng phường Hòa Minh ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

          Tin: DC trích nội dung từ PVV Phùng Sơn.

 

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 386,674 Hôm qua: 440 - Hôm nay: 519 Tuần trước: 3,981 - Tuần này: 959 Tháng trước: 42,836 - Tháng này: 33,763 Đang trực tuyến: 21