Thực hiện công tác trao khai sinh, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và công tác chính quyền thăm viếng, chia buồn,và đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày đăng: 24/09/2018

Thực hiện theo Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 ban hành quy định về thực hiện công tác trao khai sinh, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và công tác chính quyền thăm viếng, chia buồn,và đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. UBND phường Hòa Minh thống báo nội dung như sau:

1/ Đối với công tác trao khai sinh, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em:

- Tất cả trẻ em được UBND phường thực hiện  đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về Luật Hộ tịch.

- UBND nơi đăng ký khai sinh thực hiện:

+ Trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu  tại gia đình trẻ em được đăng ký khai sinh theo yêu cầu của người đi đăng ký đối với trường hợp người đi đăng ký khai sinh yêu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính, khai sinh, bảo hiêm y tế, hộ khẩu.

+ Trao khai sinh, bảo hiểm y tế đối với trường hợp người đi đăng ký khai sinh thực hiện yêu cầu liên thông thủ tục hành chính khai sinh, bảo hiểm y tế.

+ Trao giấy khai sinh tại gia đình tre em được đăng ký khai sinh trong trường hợp người đi đăng ký khai sinh không thực hiện liên thông thủ tục hành chính khai sinh, bảo hiểm y tế, hộ khẩu.

2/ Đối với công tác chính quyền thăm viếng, chia buồn, và đăng  ký khai tử tại gia đình công dân

Tất cả công dân được UBND phường giải quyết việc  đăng ký khai t lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về Luật Hộ tịch, đang được tổ chức tang lễ tại gia đình trên địa bàn phường nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử.

- UBND phường nơi đăng ký khai tử thực hiện:

+ Thăm viếng chia buồn tại gia đình công dân trên địa bàn.

+ Đăng ký khai tử tại gia đình công dân đối với trường hợp.

* Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử chưa đăng ký khai tử tại cơ quan có thẩm quyền;

* Hồ sơ đăng ký khai tử đã đầy đủ theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch và gi đình yêu cầu đăng ký khai tử

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu có quyền lựa chọn việc yêu cầu hoặc không yêu cầu trao khai sinh, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình.

Mọi trường hợp được đăng ký khai tử tại gia đình thì người ó trách nhiệm đi đăng ký khai tửn có quyền lựa chọn việc nhận kết quả đăng ký khai tử tại trụ sở UBND phường hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,205 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 246 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,062 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,744 Đang trực tuyến: 63