riển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 11/09/2018

Thực hiện theo Công văn số 922/UBND-PNV ngày 31 tháng 7 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ. Uỷ ban nhân dân phường Hòa Minh đã Ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 về Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường Hòa Minh. Và thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. 

 

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,321 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 362 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,178 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,860 Đang trực tuyến: 66