Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Minh tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày đăng: 04/12/2023
         Ngày 04/12/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Minh tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tham dự tại điểm cầu phường Hòa Minh có đồng chí Đặng Công Chúng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng, phó các Hội đoàn thể phường; Các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường cùng toàn thể các đồng chí đồng chí Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.


       Hội nghị đã được nghe các đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đát nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

         Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong nhận thức và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.


Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,322 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 363 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,179 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,861 Đang trực tuyến: 67