Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Minh tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU

Ngày đăng: 28/11/2023
         Sáng ngày 28/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Minh tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.
         Tham dự tại điểm cầu phường Hòa Minh có đồng chí Đặng Công Chúng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng các Hội đoàn thể phường; cùng toàn thể các đồng chí đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc.

        Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết 13 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, Qua 13 năm triển khai thực hiện, với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc của cấp ủy đảng, đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, VPPL và đạt được những kết quả quan trọng. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, Tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
       - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu “không có học sinh bỏ học”, “không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Triển khai Chỉ thị “đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” để tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi VPPL đối với người chưa thành niên.
      - Duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả của các địa phương, tổ chức, đoàn thể trong công tác giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học, giáo dục, cảm hóa thiếu niên hư, VPPL; chủ động, thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cho người chưa thành niên có nguy cơ cao VPPL, nhất là việc tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội, internet.
      - Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, tâm lý giáo dục, kỹ năng làm việc đối với lực lượng nòng cốt tại cơ sở; giáo dục, trang bị các kỷ năng sống để nhận biết, tự phòng tránh các mối đe dọa, nguy cơ xâm hại, rủ rê, lôi kéo của các loại tội phạm, VPPL đối với người chưa thành niên. Hỗ trợ hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người chưa thành niên có nhu cầu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người chưa thành niên chậm tiến hoặc đã tiến bộ.
      - Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, VPPL liên quan đến người chưa thành niên; quan tâm đầu tư, xây dựng lực lượng Công an đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để giải quyết, phối hợp thực hiện tốt các mặt công tác, kéo giảm bền vững tội phạm, VPPL ngay từ địa bàn cơ sở.
     - Tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội phục vụ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học, cảm hóa, giáo dục người chưa thành niên và phòng, chống tội phạm, VPPL.


 

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,316 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 357 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,173 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,855 Đang trực tuyến: 67