Phiên giao dịch cố định của Ngân hàng Chính sách xã hội tại phường Hòa Minh

Ngày đăng: 14/11/2023
      Trong những năm qua, Đảng ủy phường Hòa Minh đã tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 37-KH/QU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu và Công văn số 1840/UBND-NHCSXH ngày 16/9/2021 của UBND quận Liên Chiểu về triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 06/8/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư. Đảng ủy, UBND phường xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, lồng ghép thực hiện trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phối hợp việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.     Đến ngày 14/11/2023, toàn phường có 3.900 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ đạt 220,759 tỷ đồng; số dư tiết kiệm 10.940 triệu đồng, tỷ lệ tham gia 99,9% với 94 tổ TK&VV là đơn vị phường có dư nợ lớn nhất toàn thành phố và là đơn vị phường không có nợ quá hạn. Tại phiên giao dịch đã giải ngân 6,277 tỷ đồng cho 113 hộ vay, tăng trưởng dư nợ 2,649 tỷ đồng. Trong thời gian qua, dưới sự kiểm tra, giám sát của các hội đoàn thể nhận ủy thác, nguồn vốn vay được các hộ vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Cũng tại phiên giao dịch định kỳ, ngân hàng đã triển khai chương trình cho vay Người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/QĐ-TTg và thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023.
Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,200 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 241 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,057 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,739 Đang trực tuyến: 63