CÓ CÂY NON, RỪNG MỚI MẠNH - VAI TRÒ CỦA THẾ HỆ TRẺ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG HIỆN NAY

Ngày đăng: 14/10/2023

Phát triển Đảng điều gì là quan trọng nhất?

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan niệm: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” chính bởi “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì thế sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau luôn được cố Chủ tịch dành sự quan tâm đặc biệt. Người đánh giá đó là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược bởi Người nhận thức rõ rằng điều nàyquy luật khách quan của cách mạng, quy luật của sự vận động lịch sử mang tính thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Bước tiến của nhân loại theo dòng lịch sử phát triển của các quốc gia, dân tộc khác nhau trên thế giới luôn tuân theo một quy luật vận động nhất định với sự nối tiếp, phát triển của nhiều thế hệ. Bất kể giai cấp nào, dân tộc nào đều cần phải nhận thức sâu sắc về tính tiếp nối, phát triển của dòng vận động này để duy trì, phát triển mạnh mẽ hơn nữa lực lượng hậu đại trong tương lai và dành nhiều sự quan tâm cho việc phát hiện, bồi dưỡng các thế hệ kế tiếp. Do vậy đầu tư, quan tâm sâu sát vào công tác phát triển, giáo dục thế hệ trẻ chính là thực hiện quy luật khách quan nhằm đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước ta không ngừng phát triển, là tiền đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

“Con người là tổng hoà của những mối quan hệ xã hội” – quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người cho chúng ta thấy được sứ mệnh lịch sử của vấn đề con người trong hoạt động thực tiễn của xã hội. Trong tiến trình lịch sử với tư cách là một thực thể trong xã hội, con người luôn tác động vào môi trường sống xung quanh, vừa làm cải biến giới tự nhiên vừa sáng tạo ra lịch sử của chính bản thân mình. Do đó, động lực cơ bản của sự tiến bộ và sự phát triển của xã hội chính là năng lực sáng tạo lịch sử của con người. Chính vì vậy, theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, phát triển con người là mục tiêu lớn nhất của toàn Đảng, toàn dân, là con đường chiến lược nhằm tối ưu hoá khả năng phát triển trong tương lai của đất nước, nhất là với tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá thần tốc như hiện nay.

Ý thức sâu sắc về vấn đề này, Đảng ta đã xác định phương châm của Đại hội XIII là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Hai yếu tố “Sáng tạo - Phát triển” là điểm mới cần lưu ý trong kỳ Đại hội này, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - “…công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc”. Mục tiêu cơ bản và quan trọng được đặt ra là vấn đề con người phải trở thành nhân tố quyết định vòng xoay lịch sử xã hội và sự vận động, phát triển của chính dân tộc mình. Do vậy càng nhận thức rõ hơn việc phát huy năng lực của mỗi con người, mỗi cá nhân là vấn đề vô cùng trọng yếu, tạo nguồn động lực thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của cả xã hội. Các yếu tố cần và đủ đặt ra trên con đường phát triển này không thể tìm thấy ở đâu khác nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, sáng rõ hơn, hội tụ hơn ngoài ở thế hệ thanh niên – hạt nhân của đất nước bởi “Thanh niên Việt Nam là những người đầy nhiệt huyết, sáng tạo và phóng khoáng, đang dần trở thành lực lượng tiên phong trong sự phát triển của xã hội.”

Có cây non, rừng mới mạnh

Xây dựng, phát triển Đảng trọng tâm chính là công tác xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài. Công tác xây dựng, phát triển Đảng lâu nay được mặc định là nhiệm vụ, trọng trách to lớn được giao phó cho các cấp lãnh đạo, người làm việc lâu năm, các bậc đàn anh, đàn chị, các cán bộ đi trước – những “cây cao bóng cả” trong các tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, thế hệ thanh niên hiện nay khi tham gia vào các tổ chức Đảng, tổ chức cơ sở, đoàn hội… đang dần thể hiện được vai trò là những nhân tố mới có tầm quan trọng đáng lưu ý cần được khai phá nhằm phát huy tối đa khả năng, sức sáng tạo để cống hiến cho sự phát triển toàn diện của Đảng và xã hội. Chỉ cần bố trí, lựa chọn đúng người, giao đúng việc thì “khó khăn nào cũng hoàn thành, gian khổ nào cũng vượt qua” – như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn. Sức trẻ với tâm thế tích cực, đổi mới, không nề hà khó khăn, thử thách, không ngại va chạm luôn là những hạt nhân tiêu biểu cần được đánh giá đúng trong mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh những điểm mạnh, nhóm đối tượng cán bộ trẻ này vẫn tồn tại nhiều yếu điểm phải lưu tâm như cần có sự dìu dắt, định hướng đúng đắn của các đàn anh, đàn chị dày dặn kinh nghiệm, đôi lúc vẫn còn tính cách “bốc đồng”, nóng nảy, thiếu sự quan sát, nhìn nhận toàn diện… Tuy nhiên những yếu tố tích cực, sức trẻ, khoẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, yếu tố nhanh và mạnh khi tiếp cận các thành tựu công nghệ mới… của lực lượng cán bộ trẻ cũng là điều không thể phủ nhận. Phải làm gì, làm như thế nào với các nhân tố trẻ mang nhiều triển vọng để họ có cơ hội thực sự được thể hiện và phát triển bản thân trong tình thế xã hội cấp tiến, xã hội số, công nghệ số như hiện nay đang là một câu hỏi lớn được đặt ra. Vấn đề này cần nhận được sự quan tâm đúng mực từ mọi tổ chức Đảng, các nhà lãnh đạo để có thể phát huy tối đa sức trẻ, khoẻ và năng lực của họ nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” trong thời gian đến.

Hình ảnh Đoàn viên thanh niên phường Hoà Minh phối hợp với lực lượng Công an phường tích cực hỗ trợ người dân tại Các điểm kích hoạt tài khoản DDDT  mức 2 (Ảnh: Nguyễn Đức Nhân)


Hình ảnh Đoàn viên thanh niên phường Hoà Minh phối hợp với lực lưng Công an phường tích cực hỗ trợ người dân tại Các điểm kích hoạt tài khoản DDDT mức 2 (Ảnh: Nguyễn Đức Nhân)

Đội Thanh niên xung kích đảm bảo TTATGT trên địa bàn quận Liên Chiểu,  TP Đà Nẵng (Ảnh: Quận đoàn Liên Chiểu)

Đội Thanh niên xung kích đảm bảo TTATGT trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (Ảnh: Quận đoàn Liên Chiểu)

Thế giới chúng ta đang sống hiện nay là thế giới phẳng. Một cá nhân nếu đang ở nơi có điều kiện sống kém thuận lợi nhất thì họ vẫn có thể kết nối và tiếp cận đến tất cả các cá nhân khác ở những vị trí địa lý xa xôi nhất. Đây chính là yếu tố mới, vô cùng quan trọng, có sức ảnh hưởng to lớn đến định hướng của Đảng cầm quyền và Nhà nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay. Làm “ếch ngồi đáy giếng”, đóng cửa, phong toả, tỏ ý định thù địch hay chậm tiếp cận công nghệ… chưa và sẽ không bao giờ là chính sách và con đường lựa chọn để phát triển bền vững của Đảng Cộng sản. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh, vào năm 1911 Người phải ra nước ngoài để tìm đường cứu nước vì Người định hướng rằng cần phải đi đến những quốc gia khác tiến bộ hơn, phát triển trước hơn nước ta để học tập những thành tựu, những điều mới mẻ, tìm kiếm định hướng và con đường cứu quốc đúng đắn. Như Bác đã khẳng định: “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu khó học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Không ai khác ngoài lực lượng cán bộ trẻ chính là cầu nối tích cực, hiệu quả, nhanh chóng nhất giữa các tổ chức Đảng với những điểm mới, những bước tiến nhanh chóng, vượt trội của thời đại.

Tuy nhiên thực trạng hiện nay cho thấy tỉ lệ hạt giống đỏ trong các tổ chức Đảng vẫn còn thấp, đặc biệt là sự thiếu hụt các hạt nhân trẻ chất lượng, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất và năng lực. Số cán bộ Đảng viên trẻ trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị… vẫn còn chưa được khai thác triệt để những khả năng năng vốn có, chưa được bố trí phù hợp để phát huy hết năng lực và thế mạnh là vấn đề cần được quan tâm, chú trọng giải quyết. Bố trí con người ở đâu, làm gì, làm với ai, làm như thế nào vẫn luôn là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh trăn trở và Người đã để lại nhiều bài học quý báu về cách dùng người, cách bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ cho các thế hệ mai sau học tập, làm theo.

Phải bỏ công chăm sóc cây mới đẹp

Nói về công tác chủ động bồi dưỡng cán bộ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều sự quan tâm sâu sắc vì Người luôn khẳng định vấn đề quan trọng nhất để gầy dựng một tổ chức Đảng vững mạnh chính nằm ở yếu tố con người. Lênin cũng đã từng nói: “Do những quy luật phát triển khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi trước” và “Sớm muộn thanh niên sẽ đến với chủ nghĩa xã hội bằng những con đường khác với cha anh họ”. Chính vì vậy công tác phát hiện, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng cán bộ trẻ mang ý nghĩa then chốt, trọng yếu đến vận mệnh và tương lai của cả quốc gia, dân tộc.

Bác gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ: “Non sông Việt Nam có thể trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Người căn dặn thanh niên phải ra sức học tập để nâng cao sự hiểu biết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng. Sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng của lực lượng cán bộ trẻ có chất lượng sẽ là sự thành công bước đầu của Đảng và sự nghiệp cách mạng, đặt nền móng cho sự trường tồn của chủ nghĩa xã hội. Người lãnh đạo có tài phải là người biết nhìn người, chọn người, phát hiện cán bộ có năng lực và tạo điều kiện thiết thực bồi dưỡng, sắp xếp để cán bộ nào ở đâu, làm việc gì, làm với người nào nhằm phát huy cao độ nhất khả năng của họ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ trẻ. Thái độ quan tâm đúng mực, dìu dắt và chủ động bồi dưỡng nhân tài là không thể thiếu nếu muốn xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, để đội ngũ cán bộ có khả năng phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Có như vậy thế hệ trẻ mới có khả năng trở thành “người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội" theo lời dặn của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần “Đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là thông”.

Trương Thảo Nguyên

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 529,227 Hôm qua: 420 - Hôm nay: 268 Tuần trước: 2,914 - Tuần này: 1,084 Tháng trước: 55,557 - Tháng này: 46,766 Đang trực tuyến: 69