Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Ngày đăng: 20/09/2022

          Sáng ngày 20/9/2022, Đảng ủy phường Hòa Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu phường Hòa Minh có các đồng chí UV Ban Thường vụ Đảng ủy, UV BCH Đảng bộ, UV Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 46 chi bộ trực thuộc.


         Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy phường, các đồng chí đại biểu được nghe đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố truyền đạt nội dung của Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày nội dung Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị. Kết luận hướng tới mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh triết nhấn mạnh các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; ban hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế... về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.


         Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay, Quy định có 04 chương, 58 điều (Chương I: Quy định chung; Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng; Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm; Chương IV: Điều khoản thi hành), thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 03 nội dung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.


         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả của Hội nghị, Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, quán triệt các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng mà Trung ương đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bí thư Thành ủy yêu cầu “Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động nhận diện, dự báo tình hình và tham mưu, giúp cấp ủy triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.”

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 386,678 Hôm qua: 440 - Hôm nay: 523 Tuần trước: 3,981 - Tuần này: 963 Tháng trước: 42,836 - Tháng này: 33,767 Đang trực tuyến: 20