Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/BTGTWW ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên

Ngày đăng: 25/07/2022
Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/BTGTWW ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng các cấp ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và nhân dân; xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị thiết thực, hiệu quả. Ngày 21/7/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch tổ chức điểm cầu trực tuyến tại phường Hòa Minh, thời gian: 1,5 ngày (thứ năm, thứ sáu), bắt đầu vào lúc 07h45 ngày 21/7/2022 đến 11h00 ngày 22/7/2022.


Thành phần tham dự hội nghị gồm: các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường, trưởng, phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMT TQVN phường, Trưởng, phó các Đoàn thể Chính trị- xã hội, mở rộng đến các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.
Qua 1,5 ngày nghiên cứu, học tập, các đồng chí tham dự hội nghị tham gia với tinh thần nghiên cứu, học tập nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian, thành phần tham dự. Nội dung của Hội nghị được tiếp thu đầy đủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, đời sông. Đưa việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Hội nghị đề ra.

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 479,513 Hôm qua: 508 - Hôm nay: 18 Tuần trước: 4,293 - Tuần này: 966 Tháng trước: 42,900 - Tháng này: 36,939 Đang trực tuyến: 9