Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường năm 2022

Ngày đăng: 30/06/2022
          Thực hiện Quyết định số 51-QĐ/ĐU ngày 11/5/2022 của Đảng ủy phường Hòa Minh và Quyết định số 02-QĐ/UBKT ngày 11/5/2022 của UBKT Đảng ủy phường Hòa Minh về kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc trong năm 2022.

           Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường tiến hành kiểm tra đối với 05 chi bộ: Công an phường, Tuổi Ngọc, Nguyễn Chơn, Lương Thế Vinh và Duy Tân về nội dung: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, việc thu nộp đảng phí, thu chi đảng phí theo quy định Điều lệ Đảng và công tác phát triển Đảng viên và tiến hành giám sát chuyên đề đối với 6 chi bộ: Tuổi Ngọc, Nguyễn Chơn, Lương Thế Vinh, Duy Tân, Tuổi Thơ và Tuổi Hoa về nội dung: việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-ĐU, ngày 29/4/2021 của Đảng ủy phường Hòa Minh “về tiêu chí đánh giá sinh hoạt của chi bộ”.

            Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung các Chi bộ chấp hành tốt Kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy, chuẩn bị các nội dung kiểm tra chu đáo, báo cáo cụ thể, rõ ràng, đánh giá được những mặt ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi. Hệ thống hồ sơ, sổ sách của chi bộ được lưu trữ tương đối đầy đủ, triển khai thực hiện khá hiệu quả các văn bản thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện tốt Hướng dẫn số 07/HD-ĐU, ngày 29/4/2021 của Đảng ủy phường Hòa Minh “về tiêu chí đánh giá sinh hoạt của chi bộ”.

          

Tin liên quan

VIDEO

Loading the player...
Lượt truy cập: 386,622 Hôm qua: 440 - Hôm nay: 467 Tuần trước: 3,981 - Tuần này: 907 Tháng trước: 42,836 - Tháng này: 33,711 Đang trực tuyến: 16