Lịch công tác tuần Đảng ủy phường Hòa Minh

v
     
  
LỊCH TUẦN THỨ 41
TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 09/10/2022
THỜI GIANNỘI DUNGĐỊA ĐIỂMTHÀNH PHẦN
Thứ hai 03/10/2022
 Cả ngày Thường trực Đảng ủy làm việc tại cơ quan  
    
Thứ ba 04/10/2022
 Cả ngày Bí thư dự kiểm tra Quân sự  
    
Thứ tư 05/10/2022
 13h45 Dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội trường TTHC 
 8:00A.Chúng dự Hội nghị giao ban Khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể Hội trường Quận ủy 
Thứ năm 06/10/2022
9:00Dự đối thoại, vận động hộ dân dự khu số 1, Trung tâm đô thị mới Tây Bắc

 14:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp UBND 
 15:00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy 

 Phòng họp UBND

 
Thứ sáu 07/10/2022
 8;00 BT, PBT Dự sơ kết 09 tháng Quận ủy Hội trường TTHC 
    
Thứ bảy 08/10/2022
    
    
Chủ nhật 09/10/2022
    
    

LỊCH DỰ KIẾN