Lịch công tác tuần Đảng ủy phường Hòa Minh

v
     
  
LỊCH TUẦN THỨ 23
TỪ NGÀY 05/06/2023 ĐẾN NGÀY 11/06/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 05/06/2023
       
       
Thứ ba 06/06/2023
 8:00 A.Chúng dự Đại hội Hội Nạn nhân chất động da cam Quận Liên Chiêu
 Hội trường TTHC
 
       
Thứ tư 07/06/2023
       
       
Thứ năm 08/06/2023
       
       
Thứ sáu 09/06/2023
       
       
Thứ bảy 10/06/2023
       
       
Chủ nhật 11/06/2023
       
       

LỊCH DỰ KIẾN