Lịch công tác tuần Đảng ủy phường Hòa Minh

v
     
  
LỊCH TUẦN THỨ 22
TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN NGÀY 29/05/2022
THỜI GIANNỘI DUNGĐỊA ĐIỂMTHÀNH PHẦN
Thứ hai 23/05/2022
Cả ngày Thường trực Đảng ủy làm việc tại cơ quan  
    
Thứ ba 24/05/2022
 14:00 Bí thư, PBT  dự Hội nghị chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội trường TTHC Thái
    
Thứ tư 25/05/2022
7:00 Dự bế giảng trường Nguyễn Chơn Cúc
7:00A.Chúng Dự bế giảng trường Lương Thế Vinh

 7:00 Dự bế giảng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm  Thái
Thứ năm 26/05/2022
 14:00A.Chúng dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng  
    
Thứ sáu 27/05/2022
 7:30 Dự bế giảng trường mầm non Tuổi Ngọc  Linh
    
Thứ bảy 28/05/2022
    
    
Chủ nhật 29/05/2022
    
    

LỊCH DỰ KIẾN