Lịch công tác tuần Đảng ủy phường Hòa Minh

v
     
  
LỊCH TUẦN THỨ 4
TỪ NGÀY 23/01/2023 ĐẾN NGÀY 29/01/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 23/01/2023
       
       
Thứ ba 24/01/2023
       
       
Thứ tư 25/01/2023
       
       
Thứ năm 26/01/2023
       
       
Thứ sáu 27/01/2023
       
       
Thứ bảy 28/01/2023
       
       
Chủ nhật 29/01/2023
       
       

LỊCH DỰ KIẾN