Lịch công tác tuần UBND phường Hòa Minh

v
     
  
LỊCH TUẦN THỨ 23
TỪ NGÀY 05/06/2023 ĐẾN NGÀY 11/06/2023
THỜI GIANNỘI DUNGĐỊA ĐIỂMTHÀNH PHẦN
Thứ hai 05/06/2023
 08.30 CT, PCT Hội ý Lãnh đạo tuần thứ 23 PH UBND Phương, Vương, Dũng, Lam, Truyền
 Cả ngàyLắp đặt thiết bị chuẩn bị công tác Diễn tập HT UBND

 BCH Quân sự, A Truyền, A Phú

Thứ ba 06/06/2023
 Cả ngàyA Phúc,  A Lãnh họp liên quan đến nội dung công tác Diễn tập HT UBND BCH Quân sự, Phương
08.00A Phúc dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủPH số 2
 08.00 A Quyết dự Đại hội Hội NNCĐ DC quận Liên Chiểu HT TTHC quận LC 
19.00A Lãnh dự HN nhà chung cư lần thứ nhất tại khu nhà chung cư TLĐ-HMnhà sinh hoạt cộng đồng Ekocenter
19.00A Phúc dự Phát động phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phát động công tác PCCCTrường Lương Thế VinhCông an phường
Thứ tư 07/06/2023
 Cả ngày  A Phúc, Anh Lãnh họp liên quan đến nội dung công tác Diễn tậpHT UBND  BCH Quân sự, Phương
 08.00 Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2023 HT TTHC quận Thương
Thứ năm 08/06/2023
 Cả ngày A Phúc, A Lãnh họp liên quan đến nội dung công tác Diễn tập HT UBND BCH Quân sự, Phương
    
Thứ sáu 09/06/2023
 Cả ngày A Phúc, A Lãnh họp liên quan đến nội dung công tác Diễn tập HT UBND BCH Quân sự, Phương
    
Thứ bảy 10/06/2023
  A Lãnh trực cơ quan  
 08.00 A Phúc dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 HT UBND Công an, Dũng
Chủ nhật 11/06/2023
   A Lãnh trực cơ quan   
    

LỊCH DỰ KIẾN