Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ năm NGÀY 29/10/2020

  Thứ năm
  29/10/2020
  8:30 Đ/c BT dự họp bàn về việc trao huy hiệu Đảng Phòng họp Ban Thường vụ
 • TUẦN THỨ 44

  Thứ hai 26/10/2020 15:00 BT, PBT làm việc với cấp ủy chi bộ Hòa Phú 5A Phòng Bí thư
 • Thứ ba 27/10/2020
 • Thứ tư 28/10/2020
 • Thứ năm 29/10/2020 8:30 Đ/c BT dự họp bàn về việc trao huy hiệu Đảng Phòng họp Ban Thường vụ
 • Thứ sáu 30/10/2020 8:00 Họp BTV Đảng ủy Phòng Bí thư
 • Thứ bảy 31/10/2020
 • Chủ nhật 01/11/2020
 • LỊCH DỰ KIẾN