Văn bản trung ương về Cán bộ, công chức

Stt

Số, kí hiệu văn bản

Cơ quan ban hành

Hiệu lực từ

File đính kèm

1

Luật số 22/2008/QH12

Quốc hội ngày 13/11/2008 01/01/2010

Luật cán bộ công chức năm 2008

2

 Nghị định 36/2013/NĐ-CP   Chính phủ ngày 22/4/2013   16/6/2013

Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

3

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP Liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Quốc Phòng ngày 10/4/2013   25/5/2013

 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)

4

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien