Thông tin quy hoạch

Stt

Tên dự án

File đính kèm

1

Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia III

Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia III

2

Dự án Khu gia đình Quân đội Sư đoàn 375

Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Khu gia đình Quân đội Sư đoàn 375

3

Dự án Giảng đường Cộng đồng Tôn giao Baha’i

Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án Giảng đường Cộng đồng Tôn giao Baha’i

4

Dự án Cầu vượt đường sắt Km 784 + 425 đường Ngô Sĩ Liên

Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án giải phóng mặt bằng trong phạm vi Cầu vượt đường sắt Km 784 + 425 đường Ngô Sĩ Liên

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien