Chính sách mới khuyến khích trả nợ tiền sử dụng đất

          UBND thành phố vừa ban hành chính sách hỗ trợ và khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ 1-1-2015.

          Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp trước và sau thời điểm ngày 1-7-2014 (bao gồm cả trường hợp được bố trí đất tái định cư và không thuộc diện tái định cư), nếu thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

           - Nếu trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày ban hành quyết định này đến ngày 30-6-2015: được hỗ trợ lãi suất với mức giảm bằng 30% tổng số tiền lãi phát sinh (nếu có).

          - Nếu trả nợ từ ngày 1-7-2015 đến ngày 31-12-2015: được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 25% tổng số tiền lãi phát sinh (nếu có).
Chính sách này được áp dụng đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-3-2011 nay trả hết nợ hoặc trả nợ một phần tiền sử dụng đất.

        Trường hợp trả nợ một phần thì số tiền được hỗ trợ để khuyến khích trả nợ sớm được tính theo tỷ lệ trên cơ sở số tiền thực trả và số tiền nợ đến thời điểm thanh toán.

                                                                                 Tin: Diễm Châu

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien