Thông báo thay đổi lịch trình thu gom rác thải khu dân cư

           Qua quá trình triển khai thực hiện phương án thu gom rác ban đêm đối với các khu vực dân cư trên địa bàn phường từ ngày 01/6/2017 đến nay có nhiều khó khăn, bất cập. Để nâng cao hiểu quả phục vụ nhân dân trong thời gian đến, Xí nghiệp môi trường Liên Chiểu đã xây dựng Phương án số 37/PA-MTLC ngày 20/9/2017 về việc chuyển đổi lộ trình thu gom rác ban đêm sang bàn ngày bắt đầu từ ngày 15/11/2017 đối với thu gom bằng xe ba gác bắt đầu lúc 05h đến 14h.

          Vậy UBND phường thông báo đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn được biết và có phối hợp thực hiện đối với việc tập kết, đổ rác thải đúng quy định.

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien