UBND phường thông báo về việc hoàn thổ mỏ đá Phước Lý

Thực hiện Công văn số 925/STNMT-CCMT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng về việc san lấp, hoàn thổ mỏ đá Phước Lý và Công văn số 364/UBND ngày 5/4/2017 của UBND quận Liên Chiểu về việc dừng tấp kết giá hạ, xà bần tại mỏ đá Phước Lý, UBND phường thông báo đến các cá nhân, tập thể như sau:

1. Yêu cầu công ty TNHH Nho Chiến không được sử dụng rác thải sinh hoạt, chất thải để thực hiện san lấp, hoàn thổ tại khu vực mỏ đá Phước Lý.

2. Yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ngừng tập kế giá hạ, xà bần tại khu vực mỏ đá Phước Lý.

3. Tổ kiểm tra quy tắc đô thị, Văn phòng UBND phường phối hợp với cấp ủy Chi bộ Phước Lý, Ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ 270A kiểm tra giám  sát việc thực hiện nội dung thông báo này.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt đúng quy định.

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien