Kế hoạch triển khai Chỉ thị 29/CT-TU

UBND phường Hòa Minh  triển khai kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU của Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng Cường kỹ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

UBND phường Hòa Minh yêu cầu tất cả các CBCC phường nghiêm túc thực hiện.

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 29/CT-TU của thành ủy Đà Nẵng.

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien