6. Quyết định ban hành Quy định tạm thời xét, khen thưởng " quận, huyện, phường, xã xuất sắc, tiểu biểu thành phố ĐN" năm 2014 và 2016

 Quyết định số 8753/QĐ-UBND - 14/12/2013 - UBND Thành phố Đà Nẵng V/v ban hành Quy định tạm thời xét, khen thưởng " quận, huyện, phường, xã xuất sắc, tiểu biểu thành phố ĐN" năm 2014 và 2016 

 

 Phụ lục II: Bảng chấm điểm đề nghị khen thưởng “Phường, xã xuất sắc, tiêu biểu thành phố Đà Nẵng” năm 2013-2014 và 2015-2016

 

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien