3. Nghị quyết đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đợt 1 năm 2013

 

 

 

 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đợt 2 năm 2013

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien