Thông báo lịch cúp điện trong tháng 8/2014 của Điện lực Thanh Khê và Điện lực Liên Chiểu

Chi nhánh điện lực Thanh Khê và điện lực Liên Chiểu thông báo lịch cúp điện THÁNG 8/2014 liên quan đến địa bàn phường Hòa Minh, cụ thể như sau

                                            Điện lực Thanh khê

       

Điện lực Liên Chiểu  

 
Ngày  Thời gian cắt điện dự kiến Khu vực mất điện 
Từ  đến  Lộ trình        
10/8/2014 3:30 19:30 R3 Tổ : 33,35,230
10/8/2014 3:30 19:30 O9 Tổ : 226,228,22,40,42,209,220,222,208
KDC Trung Nghĩa
10/8/2014 3:30 19:30 R13 Tổ : 30,31 ( Khu dân cư Trung Nghĩa)
10/8/2014 3:30 19:30 OD Tổ 4,5,6,7 Trung Nghĩa (Ngã Ba Huế)
10/8/2014 3:30 19:30 R19 KDC Trung Nghĩa
10/8/2014 3:30 19:30 OL Tổ 32, 231, 232 (Ô tô Hòa Tân)
11/8/2014 13:00 15:30 RY Tổ :189,190,191,192,193,194,195, 196,197,198,199,200

 

---------------------------------

 
Ngày  Thời gian cắt điện dự kiến Khu vực mất điện 
Từ  đến    Lộ trình        
21/8/2014 12:30 16:30   RF Tổ 237,240,242,243,248,235,250, 251,145,253,252,254

 

 -----------------------------------

 
Ngày  Thời gian cắt điện dự kiến Khu vực mất điện  Cắt MC 478 E10
Từ  đến  Lộ trình
23/8/2014 5:00 17:00 RB Tổ 36, 39, 40 Phường Hòa Minh
5:00 17:00 RA Tổ 32, 33, 34, 35, 36, 37 Phường Hòa Minh
5:00 17:00 R11 Tổ 13, 13A, 14, 15 Hòa Phú      
5:00 17:00 RN Tổ 10, 11A, 12, 12A, 13, 14 Phường Hòa Minh
5:00 17:00 YC Tổ 15, 16, 18 Phường Hòa Minh
5:00 17:00 R4, N14 Tổ 42, 43 Phường Hòa Minh
5:00 17:00 YW Tổ 244 Phường Hòa Minh
5:00 17:00 Y15 Tổ 53, 53A Phước Lý, Phường Hòa Minh
5:00 17:00 N7 Tổ 53 Phường Hòa Minh
5:00 17:00 N8 Tổ 54 Phường Hòa Minh 
5:00 17:00 MP Tổ 51, 52 Phường Hòa Minh 
5:00 17:00 RF Tổ 50, 51, 52, 53, 54 Hòa Mỹ
5:00 17:00 O11 Tổ 42, 49, 59, 60 Phường Hòa Minh
    R22 KDC Phước Lý
5:00 17:00 R10 Tổ 10, 11, 12 Phường Hòa Minh
25/8/2014 7:00 13:30 Y19 Tổ 147 Phường Hòa Minh

-----------------------------------

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien