Thông báo lịch cúp điện trong tháng 4/2014

Chi nhánh điện lực Thanh Khê và điện lực Liên Chiểu thông báo lịch cúp điện liên quan đến địa bàn phường Hòa Minh, cụ thể như sau

 

Điện lực Thanh khê

* Từ 13giờ00 đến 17giờ00 ngày 09/04/2014 : 

Mã lộ trình, khách hàng mất điện: KDC Thanh Lộc Đán (FFMQ).

* Từ 13giờ00 đến 17giờ00 ngày 10/04/2014 :

Mã lộ trình, cơ quan, khách hàng mất điện:  KDC Hòa Minh (FFQG).

---------------------------

 * Từ 07giờ30 đến 17giờ00 ngày 17/04/2014 :

 Mã lộ trình, khách hàng mất điện:  KDC Hòa Minh Mở rộng (FFI32)

 ---------------------------

* Từ 06giờ00 đến 07giờ00 và 12giờ00 đến 13giờ00 ngày 20/04/2014 :

Mã lộ trình, cơ quan, khách hàng mất điện: 

FFI16, FFI17, FFMQ, FFMS, FFQE, FFQF, FFQG, FFYG, FFYH, FFYI, FFY13, FFY17, Xử lý nước thải Phú lộc (821749), Truyền Thông Thanh niên (895941), Bệnh viện Ung bướu (906527).

* Từ 09giờ30 đến 12giờ00 ngày 24/04/2014 :

Mã lộ trình, khách hàng mất điện:  Dũng sỹ TKhê, KDC Thanh Lộc Đán (FFMQ).

 

 

Điện lực Liên Chiểu 

Ngày

Khu vực mất điện

Thời gian cắt điện dự kiến

Lộ trình

Từ

đến

8/4/2014

OD Tổ 4,5,6,7 Trung Nghĩa

7:00

12:00

 -----------------------------------


Ngày  Thời gian cắt điện dự kiến Khu vực mất điện 
Từ  đến    Lộ trình        
11/4/2014 7:00 17:00   O6 Tổ 143,144 ( Phường Hòa Minh)
11/4/2014 7:00 17:00   QQ Tổ :143,144,127,128,129,130, 131,132,133
11/4/2014 7:00 17:00   Y16 Tổ :134,135,136 ( Phường Hòa Minh)
13/4/2014 7:00 13:00   MP Tổ :253,254,255,256,257,258,259,260
13/4/2014 7:00 13:30   N7 Tổ 255 Phường Hòa Minh
13/4/2014 7:00 13:30   N8 Tổ :274,272,273,258 

Ngày  Thời gian cắt điện dự kiến Khu vực mất điện 
Từ  đến    Lộ trình        
18/4/2014 14:30 17:00   MP Tổ :253,254,255,256,257,258,259,260
18/4/2014 12:30 15:30   RN Tổ :46,58,43,59,57,61,60,62,63
18/4/2014 9:00 12:00   O11 Tổ: 232,233,234,250,259,263 

 

Đề nghị hộ gia đình, tổ chức nắm biết để chủ động sinh hoạt điện và đảm bảo nguồn điện trong kinh doanh.

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien