Sơ đồ, bộ máy tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHƯỜNG HÒA MINH

Sơ đồ cơ cấu tổ chức phường Hòa MinhSơ đồ cơ cấu tổ chức phường Hòa Minh

 

SƠ ĐỒ 1: KHỐI CHÍNH QUYỀN

Sơ đồ 1: Khối chính quyềnSơ đồ 1: Khối chính quyền

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien