DANH SÁCH 35 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀ MINH KHOÁ XI NHIỆM KỲ 2016-2021

 

1. ÔNG HỒ BIẾT

- Sinh ngày: 20/10/1966

- Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Đại học chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 16/01/1990

2. ÔNG NGUYỄN XUÂN CẦN

- Sinh ngày: 11/12/1953

- Hưu trí, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh Hoà Phú 5B

- Đại học chuyên ngành Khoa học Xã hội nhân văn

- Ngày vào Đảng: 27/9/1997

3. BÀ NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU

- Sinh ngày: 15/9/1981

- Công chức Văn phòng - Thống kê phường Hoà Minh

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Ngày vào Đảng: 03/5/2011

 

 4. ÔNG NGUYỄN VĂN CHIÊM

- Sinh ngày: 24/5/1964

- Công chức Tài chính - Kế toán phường Hoà Minh

- Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- Ngày vào Đảng: 03/11/1995

   

5. BÀ NGUYỄN THỊ KIM CÚC

- Sinh ngày: 08/8/1986

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Kế toán

- Ngày vào Đảng: 12/3/2003

   

6. ÔNG NGUYỄN VĂN CƯỜNG

- Sinh ngày: 09/01/1969

- Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Minh

- Thạc sĩ chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 02/3/1995

   

7. ÔNG LÊ VĂN ĐẠI

- Sinh ngày: 19/3/1964

- Hưu trí, Chi hội phó Chi hội Cựu Chiến binh Hoà Phú 3C

- Cao đẳng chuyên ngành chỉ huy pháo binh

- Ngày vào Đảng: 29/6/1984

   

8. ÔNG NGUYỄN QUỐC ĐẠT

- Sinh ngày: 26/3/1984

- Bí thư chi đoàn khu dân cư Hoà Phú 4A

- Sơ cấp chuyên ngành Dược

- Ngày vào Đảng: 03/4/2009

   

9. BÀ LÊ THỊ GIANG

- Sinh ngày: 17/02/1979

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Đại học chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 03/8/2003

   

10. BÀ TRỊNH THỊ HỒNG

- Sinh ngày: 20/11/1965

- Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Hoà Phú 5

- Trung cấp chuyên ngành Kế toán

- Ngày vào Đảng: 03/10/2010

   

11. BÀ PHẠM THỊ NHƯ HỒNG

- Sinh ngày: 11/7/1982

- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Hoà Minh

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Ngày vào Đảng: 19/5/2004

   

12. ÔNG TRÀ VĂN KHIÊM

- Sinh ngày: 06/7/1954

- Hưu trí, Trưởng ban Công tác Mặt trận Hoà Phú 1B

- Trung cấp chuyên ngành Công nghiệp sản xuất

- Ngày vào Đảng: Không

   13. ÔNG NGUYỄN LẠI

- Sinh ngày: 25/6/1958

- Phó ban Bảo vệ dân phố phường Hoà Minh

- Sơ cấp chuyên ngành Thống kê - Kế hoạch

- Ngày vào Đảng: Không

14. ÔNG PHẠM NGỌC LÃNH

- Sinh ngày: 10/12/1984

- Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 10/11/2006

 15. BÀ PHẠM THỊ LIÊN

- Sinh ngày: 03/8/1979

- Phó Chủ tịch UBMT TQVN phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 06/11/2009

 16. ÔNG MAI MẠNH

- Sinh ngày: 05/5/1964

- Tổ trưởng Tổ dân phố số 267 phường Hoà Minh

- Chuyên môn nghiệp vụ: Không

- Ngày vào Đảng: Không

 17. ÔNG HOÀNG CẢNH MẪN

- Sinh ngày: 04/8/1964

- Cán bộ Giao thông thuỷ lợi, ngư diêm nghiệp phường Hoà Minh

- Trung cấp chuyên ngành Quản lý Nhà nước

- Ngày vào Đảng: 03/11/2008

 18. BÀ VÕ THỊ NGA

- Sinh ngày: 10/3/1970

- Trưởng trạm Y tế phường Hoà Minh

- Trung cấp chuyên ngành Nữ hộ sinh

- Ngày vào Đảng: 17/11/2011

 

 19. ÔNG HUỲNH KIM NHẬT

- Sinh ngày: 06/12/1988

- Cán bộ phụ trách công tác Tổ chức Đảng uỷ phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Quản ý xây dựng

- Ngày vào Đảng: 07/10/2013

 20. BÀ TRẦN THỊ THUỶ NGUYÊN

- Sinh ngày: 25/02/1992

- Bí thư chi đoàn Hoà Mỹ 6 phường Hoà Minh

- Trung cấp chuyên ngành Hành chính Văn phòng

- Ngày vào Đảng: 24/5/2013

 21. ÔNG LÊ THẾ NHÂN

- Sinh ngày: 05/5/1980

- Chủ tịch UBND phường Hoà Minh

- Thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc công trình

- Ngày vào Đảng: 03/11/2006

 22. ÔNG HỒ NGỌC PHÁP

- Sinh ngày: 01/01/1977

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Minh

- Trung cấp chuyên ngành Quân sự; Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

- Ngày vào Đảng: 03/7/2002

 23. BÀ LÊ THỊ DIỄM PHI (THÍCH NỮ GIỚI HẢO)

- Sinh ngày: 26/3/1965

- Tu sĩ chùa Quang Minh, Tổ 210 phường Hoà Minh

- Trung cấp chuyên ngành Phật giáo

- Ngày vào Đảng: Không

 24. BÀ PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG

- Sinh ngày: 02/11/1977

- Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ phường Hoà Minh

- Trung cấp chuyên ngành Kế toán

- Ngày vào Đảng: 19/5/2001

 25. BÀ NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG

- Sinh ngày: 09/11/1979

- Công chức Văn phòng - Thống kê phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Hành chính Nhà nước; Kế toán

- Ngày vào Đảng: 07/6/2008

 26. ÔNG NGUYỄN QUYÊN

- Sinh ngày: 25/7/1966

- Phó Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Minh

- Trung cấp chuyên ngành Quản lý Nhà nước

- Ngày vào Đảng: 03/11/1994

  27. ÔNG LÊ THÀNH QUYẾT

- Sinh ngày: 02/01/1986

- Chuyên viên Văn phòng thống kê phường Hoà Minh

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Nhà nước

- Ngày vào Đảng: 05/01/2011

  28. ÔNG HỒ NGỌC SÁU

- Sinh ngày: 09/12/1964

- Bí thư chi bộ khu dân cư Hoà Phú 8

- Đại học chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 03/9/1995

 

  29. ÔNG VƯƠNG ĐÌNH TỈNH

- Sinh ngày: 25/3/1959

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoà Minh

- Cao đẳng chuyên ngành Chỉ huy tham mưu phòng không

- Ngày vào Đảng: 09/12/1979

 

  30. BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC THU

- Sinh ngày: 28/6/1975

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 24/6/2011

 

 

  31. BÀ NGUYỄN THỊ THU THUỶ

- Sinh ngày: 10/5/1985

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Sư phạm Chính trị

- Ngày vào Đảng: Không

  32. ÔNG ĐẶNG MINH TRÍ

- Sinh ngày: 29/7/1986

- Phó Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Minh

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Ngày vào Đảng: 14/01/2010

 

  33. ÔNG PHAN THANH TRUYỀN

- Sinh ngày: 16/10/1978

- Công chức Văn hoá - Xã hội phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 03/6/2001

 

  34. ÔNG VƯƠNG ĐÌNH TUÂN

- Sinh ngày: 18/8/1982

- Phó Trưởng Công an phường Hoà Minh

- Đại học chuyên ngành Cảnh sát điều tra; chuyên ngành Luật

- Ngày vào Đảng: 02/9/2005

 

  35. ÔNG NGÔ KIM TUẤN (NGÔ VĂN MỴ)

- Sinh ngày: 20/4/1960

- Giám đốc doanh nghiệp Thương mại và vận tải Tuấn Thu, Trưởng ban Công tác Mặt trận Hoà Mỹ 5

- Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- Ngày vào Đảng: 25/10/2015

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien