Mẫu tổng hợp thành tích cá nhân

 Mẫu tổng hợp thành tích cá nhân (dùng để xét đề nghị nâng lương trước thời hạn) kèm theo Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 17/3/2014 của UBND phường Hòa Minh về việc hướng dẫn thực hiện quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và hợp đồng lao động phường thuộc quận Liên Chiểu)

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien