1. Mẫu báo cáo đào tạo cá nhân

  Mẫu báo cáo đào tạo cá nhân.

 

Đề nghị cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND phường Hòa Minh, tải mẫu này về và thực hiện báo cáo ngày 20 tháng cuối cùng mỗi Quý. Báo cáo gửi file mềm về địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien