1. Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận QSD đất lần đầu

   

 

Stt

Tên biểu mẫu

Mục đích sử dụng

Cơ quan xác nhận

1

 Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN QSD đất lần đầu

Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu

Bộ phận Địa chính xây dựng Phường Hòa Minh

2

     
chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien