Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo Kết quả thực hiện tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 của Phường Hòa Minh

 

     Báo cáo Kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2013

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien