Thông báo lịch cúp điện trong tháng 6/2014

Chi nhánh điện lực Thanh Khê và điện lực Liên Chiểu thông báo lịch cúp điện liên quan đến địa bàn phường Hòa Minh, cụ thể như sau

                                                        Điện lực Thanh khê

                      

Từ 09giờ30 đến 12giờ00 ngày 12/06/2014 :

Mã lộ trình, cơ quan, khách hàng mất điện: Nguyễn Như Hạnh (FFY13).

                                 --------------------------

 

Từ 07giờ30 đến 17giờ00 ngày 19/06/2014 :

Mã lộ trình, khách hàng mất điện:  Kinh Dương Vương, Trần Anh Tông (FFMS).

                             --------------------------------

 Từ 07giờ00 đến 12giờ00 ngày 22/06/2014 :

 Mã lộ trình, khách hàng mất điện: 

 FFI16, FFI17, FFMQ, FFMS, FFQE, FFQF, FFQG, FFYG, FFYH, FFYI, FFY13, FFY17, Xử lý nước thải Phú lộc (821749), Truyền Thông Thanh niên (895941), Bệnh viện Ung bướu (906527).

 Từ 07giờ00 đến 12giờ00 ngày 22/06/2014 :

 Mã lộ trình, khách hàng mất điện:  Kinh Dương Vương, Trần Anh Tông (FFMS).

 

Điện lực Liên Chiểu  

 
Ngày  Thời gian cắt điện dự kiến Khu vực mất điện
Từ  đến  Lộ trình        
14/6/2014 7:00 13:30 R3 Tổ : 33,35,230( Phường Hòa Minh)
R13 Tổ : 30,31 ( Phường Hòa Minh)
OD Tổ 4,5,6,7 Trung Nghĩa
O9 Tổ : 226,228,22,40,42,209,220,222,208
R19 KDC Trung Nghĩa
14/6/2014 7:00 7:30 RB Tổ 36, 39, 40 Phường Hòa Minh
RA Tổ:210,211,212,213,214,217,222,215,216,218,219,220,221
( Phường Hòa Minh)
R11 Tổ :64,65,66,67,68
Tổ :10 Trung Nghĩa Hòa minh
MP Tổ :253,254,255,256,257,258,259,260
YC Tổ :75,67,69,70,76,75,64,73,71,72,80 
RN Tổ :46,58,43,59,57,61,60,62,63
R4 Tổ 42, 43 Phường Hòa Minh
YW Tổ 244 Phường Hòa Minh
Y15 Tổ 53, 53A Phước Lý, Phường Hòa Minh
R18 Tổ 52 Phường Hòa Minh
N7 Tổ 255 Phường Hòa Minh
N8 Tổ :274,272,273,258 
RF Tổ 50, 51, 52, 53, 54 Hòa Mỹ
O11 Tổ 42, 49, 59, 60 Phường Hòa Minh
R10 Tổ :38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54
19/6/2014 7:30 11:30 RF Tổ 50, 51, 52, 53, 54 Hòa Mỹ

 

---------------------------------

 

 

Ngày

Thời gian cắt điện dự kiến

Từ

đến

Lộ trình

 

 

 

 

20/6/2014

12:30

16:00

O9

Tổ : 226,228,22,40,42,209,220,222,208

22/6/2014

7:00

12:00

Y10

Tổ :153.156.163( Phường Hòa Minh)

22/6/2014

7:00

12:00

YF

Tổ :149.150.151.152

22/6/2014

7:00

12:00

YO

Tổ :183,187,186( Phường Hòa Minh)

22/6/2014

7:00

12:00

YQ

Tổ :185,187,188( Phường Hòa Minh)

22/6/2014

7:00

12:00

Y19

Tổ 147 Phường Hòa Minh

22/6/2014

7:00

12:00

MT

 Tổ:171,172,173,174,179,180,181

22/6/2014

7:00

12:00

MI

Tổ :155.161.164.165

22/6/2014

7:00

12:00

RY

Tổ :189,190,191,192,193,194,195, 196,197,198,199,200

22/6/2014

7:00

12:00

O8

Tổ : 195,196,197,198,199

23/6/2014

7:30

11:30

R13

Tổ : 30,31 ( Phường Hòa Minh)

23/6/2014

12:30

16:00

R10

Tổ :38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54


 -----------------------------------

 

Đề nghị hộ gia đình, tổ chức nắm biết để chủ động sinh hoạt điện và đảm bảo nguồn điện trong kinh doanh.

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien