Thông báo người phát ngôn báo chí đơn vị phường Hoà Minh

Vừa qua, UBND phường đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 09 cho toàn thể CBCC, người lao động phường tại cuộc họp giao ban tháng 4 UBND về các nội dung liên quan quy định khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đồng thời thực hiện theo Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 09 về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND cấp xã là Chủ tịch UBND phường, xã. Trường hợp thực hiện uỷ quyền phát ngôn, phải tuân thủ đúng các quy định tại Khoản 6,7, Điều 3, Chương I của Nghị định số 09. Cụ thể:

Chủ tịch UBND phường thực hiện uỷ quyền phát ngôn bằng văn bản và chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Người được uỷ quyền phát ngôn không được uỷ quyền tiếp cho người khác.

Thông tin của người phát ngôn đơn vị phường Hoà Minh như sau:

 

 Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại  Email
 Lê Thế Nhân  Chủ tịch UBND phường  0905.050580   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tin: Diễm Châu

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien