Giải quyết khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường

 

Giải quyết khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường

 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công chức tiếp nhận đơn khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường. 
+ Bước 2: Công chức tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo phân loại đơn, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì thụ lý hồ sơ.
 
+ Bước 3: Trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết (thẩm quyền giải quyết phường, xã là hòa giải).
 
+ Bước 4: Tiến hành giải quyết hòa giải.
 
+ Bước 5: Gửi thông báo kết quả giải quyết cho các đương sự biết và thực hiện.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường (tự viết)
 
+ Các giấy tờ liên quan (nếu có)
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

+ Cá nhân 
+ Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

+ Kết quả giải quyết

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005. 
+ Luật đất đai 2003.
 
+ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien