Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

 

 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 
+ Bước 2: Việc khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp xã, của người có trách nhiệm do UBND cấp xã quản lý trực tiếp thì công chức tiếp dân xử lý đơn thư.
 
+ Bước 3: Công chức tiếp dân nghiên cứu đơn.
 
+ Bước 4: Công chức tiếp dân tham mưu trình lãnh đạo cử các công chức chuyên môn xác minh, kiểm tra thực tế, tham mưu lãnh đạo giải quyết.
 
+ Bước 5: Mời các đương sự có liên quan giải quyết.
 
+ Bước 6: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai gửi cho người khiếu nại và người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn khiếu nại của công dân, bản sao giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu có liên quan (nếu có)
 
+ Công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân như: giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền (nếu cần)
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết lần hai không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

+ Cá nhân 
+ Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

+ Kết quả giải quyết

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005. 
+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
 
+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/6/2008 về việc Ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại.

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien