Kể từ ngày 01/8/2017, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng là cơ quan đầu mối tiếp nhận, quản lý và thẩm định hồ sơ viện trợ phi dự án được cung cấp dưới dang chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện) nước ngoài (thay cho Sở Ngoại vụ trước đây)

 

UBND thành phố Đà Nẵng thông báo việc quản lý, tiếp nhận viện trợ phi dự án được cung cấp dưới dang chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện) nước ngoài kể từ ngày 01/8/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng, cơ quan đầu mối tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (thay cho Sở Ngoại vụ trước đây).

 

 

Chi tiết liên hệ chị Vũ Thị Việt Thư, Phòng lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài, điện thoại liên hệ: 0236.822253 và 0905.195955

 

Tin: Văn phòng UBND phường

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien