Đổi tên Trung tâm đo đạc bản đồ thành phố Đà Nẵng

Ngày 20/4/2017 Trung tâm đo đạc bản đồ Đà Nẵng đổi tên thành Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien