Phường Hòa Minh tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3

 

Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1149/STTTT-CNTT ngày 01/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại quận huyện, phường xã trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử. UBND phường Hòa Minh thông báo danh sách các thủ tục đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3 trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố như sau: 

 

Phụ lục danh sách Dịch vụ công trực tuyến đưa vào sử dụng ở cấp phường, xã.

 (Ban hành kèm theo Công văn số 1149/STTTT-CNTT ngày 01/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Cấp giải quyết

1

Cấp lại bản sao giấy tờ hộ tịch  từ Sổ hộ tịch

UBND phường, xã

2

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND phường, xã

 

Để khai thác và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến nói trên, UBND phường Hòa Minh yêu cầu:

1. Đối với tổ chức, công dân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại phường

Nếu có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến thay cho việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường; tổ chức, công dân có thể truy cập vào địa chỉ website: http://www.egov.danang.gov.vn  (có hướng dẫn kèm theo) để nộp hồ sơ trực tuyến và làm theo hướng dẫn đúng quy định.

2. Đối với cán bộ, công chức phường

Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại phường, bắt buộc phải nộp hồ sơ trực tuyến thay cho nộp hồ sơ trực tiếp. CBCC phường có thể truy cập vào địa chỉ website: http://www.egov.danang.gov.vn  (có hướng dẫn kèm theo) để nộp hồ sơ trực tuyến và làm theo hướng dẫn đúng quy định.

3. Đối với cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ

a) Cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến (kèm theo mẫu hướng dẫn) tại địa chỉ website: http://www.egov.danang.gov.vn thay cho việc đến nộp hồ sơ trực tiếp.

b) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi kết quả hồ sơ trực tuyến, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

4. Trong quá trình triển khai, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ cán bộ phụ trách, số điện thoại 0905201816 (đ/c Linh), hoặc qua This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.

                                                                          Tin, ảnh: Hồng Linh

 

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien