Thành lập Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 3

          Ngày 24/5/2017, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng thông báo giới thiệu việc thành lập Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 3 - phụ trách địa bàn Liên Chiểu và Hoà Vang hoạt động kể từ ngày 24/5/2017,

        Địa chỉ: Số 57, đường Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Giám đốc: Ông Trần Ngạnh

          Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Ra

                                                                                 Tin: Haichaukit

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien