Thông báo việc đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức tại UBND phường

Nhằm giúp cho UBND phường Hòa Minh cải thiện chất lượng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công, đề ra biện pháp để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân, UBND phường Hòa Minh kính đề nghị quý cơ quan. tổ chức, công dân có cho ý kiến đánh giá khảo sát mức độ hài lòng thông qua hình thức trực tuyến như sau:

- Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: www/cchc.danang.gov.vn.

- Bước 2: Chọn mục “Đánh giá cung ứng dịch vụ công”;

- Bước 3: Chọn mục “Phường, xã” và chọn “UBND phường Hòa Minh”;

- Bước 4: Chọn công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ;

(Danh sách công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của UBND phường Hòa Minh đính kèm).

- Bước 5: Nhập số điện thoại thực hiện đánh giá theo hướng dẫn của phần mềm;

- Bước 6: Nhập mã xác thực và kích vào nút “gửi đánh giá” để hoàn thiện việc đánh giá.

Nếu chọn nút “Chọn cán bộ khác”, quay lại Bước 3 và thực hiện theo hướng dẫn.

UBND phường Hòa Minh rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Qúy tổ chức, cá nhân để cải tiến ngày càng tốt hơn chất lượng dịch vụ hành chính công tại đơn vị theo phương pháp đánh giá nêu trên.

 

DANH MỤC

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hòa Minh

(Kèm theo Thông báo số 17/TB-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

1

Lê thị Giang

17/02/1979

Tư pháp - Hộ tịch

2

Nguyễn Thị Ngọc Thu

28/6/1975

Tư pháp - Hộ tịch

3

Nguyễn Thị Hồng

22/7/1965

Văn phòng - Thống kê

4

Phan Nguyễn Hồng Linh

03/03/1990

Tiếp nhận và trả kết quả

5

Lê Thị Phương Thúy

02/01/1984

Lưu trữ - thủ quỹ

6

Bùi Thị Ngọc Tú

10/05/1985

Văn thư

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien