Số định danh cá nhân, vấn đề mới, nóng trong đề án của Ban Chỉ đạo 896

  

 

Số định danh cá nhân là vấn đề nóng

 

Tại Hội nghị ra mắt BCĐ họp phiên thứ nhất và thảo luận các vấn đề liên quan, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013 – 2020, đồng thời đề nghị phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong việc chủ trì thực hiện các dự án của Đề án. Đa số ý kiến cho rằng số định danh cá nhân là vấn đề nóng, quan trọng, được người dân mong chờ, do vậy cần được xin ý kiến rộng rãi, thảo luận, tính toán kỹ lưỡng, có sự tham gia của các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm các nước.

 

Theo kế hoạch đề ra, trong giai đoạn 2013 – 2014 , cơ quan thành viên BCĐ sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.


Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn này là trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Hộ tịch, tạo cơ sở pháp lý, xác định nội hàm, giá trị pháp lý của số định danh cá nhân; tiến tới khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân để cơ quan có thẩm quyền tra cứu những thông tin cơ bản của cá nhân, không cần yêu cầu cá nhân xuất trình giấy tờ, hạn chế tối đa việc sao chụp giấy tờ liên quan đến cá nhân, giảm thủ tục và chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Từ năm 2016, tổ chức triển khai nhập thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan CA thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1-1-2016. Cơ quan Tư pháp phối hợp với cơ quan CA thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1-1-2016 vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác lập thông tin về công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.


Tin: D.C theo cadn.com.vn

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien