Thông báo việc đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức tại UBND phường

Nhằm giúp cho UBND phường Hòa Minh cải thiện chất lượng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công, đề ra biện pháp để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân, UBND phường Hòa Minh kính đề nghị quý cơ quan. tổ chức, công dân có cho ý kiến đánh giá khảo sát mức độ hài lòng thông qua hình thức trực tuyến như sau:

- Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: www/cchc.danang.gov.vn.

- Bước 2: Chọn mục “Đánh giá cung ứng dịch vụ công”;

- Bước 3: Chọn mục “Phường, xã” và chọn “UBND phường Hòa Minh”;

- Bước 4: Chọn công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ;

(Danh sách công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của UBND phường Hòa Minh đính kèm).

- Bước 5: Nhập số điện thoại thực hiện đánh giá theo hướng dẫn của phần mềm;

- Bước 6: Nhập mã xác thực và kích vào nút “gửi đánh giá” để hoàn thiện việc đánh giá.

Nếu chọn nút “Chọn cán bộ khác”, quay lại Bước 3 và thực hiện theo hướng dẫn.

UBND phường Hòa Minh rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Qúy tổ chức, cá nhân để cải tiến ngày càng tốt hơn chất lượng dịch vụ hành chính công tại đơn vị theo phương pháp đánh giá nêu trên.

 

DANH MỤC

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hòa Minh

(Kèm theo Thông báo số 17/TB-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

1

Lê thị Giang

17/02/1979

Tư pháp - Hộ tịch

2

Nguyễn Thị Ngọc Thu

28/6/1975

Tư pháp - Hộ tịch

3

Nguyễn Thị Hồng

22/7/1965

Văn phòng - Thống kê

4

Phan Nguyễn Hồng Linh

03/03/1990

Tiếp nhận và trả kết quả

5

Lê Thị Phương Thúy

02/01/1984

Lưu trữ - thủ quỹ

6

Bùi Thị Ngọc Tú

10/05/1985

Văn thư

 

 

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng chức năng tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống eGov Đà Nẵng

Thực hiện Công văn Số: 2258 /STTTT-CNTT ngày 08/9/2017 về việc truyền thông, hướng dẫn đăng ký và sử dụng chức năng tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống eGov Đà Nẵng qua tin nhắn SmS. Để tiếp tục truyền thông, phổ biến đến nhiều người dân  biết, đăng ký và sử dụng tài khoản công dân điện tử, UBND phường Hòa Minh đăng tải Mẫu tuyên truyền, đăng ký tài khoản công dân điện tử bằng tin nhắn SmS cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn được biết. 

 

DK tai khoan cong dan 2

UBND phường Hòa Minh trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu tại nhà cho trẻ sơ sinh

anhUBND phường Hòa Minh trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu tại nhà cho trẻ sơ sinh

Xem tiếp...

Phường Hoà Minh triển khai sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng 0511.1022 của thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của tổ chức, công dân trên địa bàn phường


Phường Hoà Minh triển khai sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng 0511.1022 của thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của tổ chức, công dân trên địa bàn phường

Xem tiếp...

“Mô hình một cửa điện tử” - bước khởi đầu cần thiết khi quyết tâm thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền đô thị

 

Mô hình này đã góp phần chủ động phục vụ người dân theo hướng công khai, thuận tiện, kiểm soát được quy trình giải quyết hồ sơ, rút ngắn được thời gian giao dịch; hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu, sai sót trong xử lý hồ sơ yêu cầu của tổ chức - công dân, tạo môi trường văn minh công sở, đồng thời, góp phần thực hiện đồng bộ nền hành chính công minh bạch, năng động, trực tuyến.

Xem tiếp...

Số định danh cá nhân, vấn đề mới, nóng trong đề án của Ban Chỉ đạo 896

 

Mỗi công dân sẽ có 01 số định danh cá nhân, vấn đề mới, nóng trong đề án của Ban Chỉ đạo 896

Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (BCĐ 896) cho biết: Sẽ triển khai nhập thông tin công dân

Xem tiếp...

Chuyển giao lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND sang Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng

 

Kể từ ngày 15/8/2013, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng được chuyển giao từ Văn phòng UBND thành phố sang Sở Tư pháp thành phố.

 

Cơ cấu Phòng kiểm soát gồm trưởng phòng, phó phòng và 03 chuyên viên. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 63 và Nghị định số 48.

                                               

                                                 Tin: D.C

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien