DNICT-Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng: Khai giảng Khóa đào tạo nghề thứ II “Sửa chữa máy tính” dành cho các đối tượng đặc thù

(ictdanang)- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (DNICT) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP vừa khai giảng Khóa đào tạo nghề Sửa chữa máy tính dành cho các đối tượng đặc thù của TP. Đây là khóa đào tạo thứ II, sau khóa đầu tiên đã được mở trong tháng 6/2013. Tham gia khóa đào tạo này có 27 học viên.

 

Xem tiếp...

Nghị định 39/2013/NĐ-CP thi hành Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ 31/7/2013

 

 

Nghị định này chỉ rõ, cán bộ, công chức, viên chức bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác khi có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và đồng thời có dấu hiệu gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc. Trong đó, căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng như: khi có văn bản yêu cầu của cơ quan thanh tra; qua xác minh, làm rõ nội dung theo đơn tố cáo hoặc qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng…


Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức tối đa là 90 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ra quyết định. Trong thời hạn này, cán bộ, công chức, viên chức vẫn được hưởng chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác ban đầu.


Khi hết thời hạn nêu trên mà cơ quan có thẩm quyền không có kết luận về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức hoặc kết luận cán bộ, công chức, viên chức không có hành vi tham nhũng thì quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được hủy bỏ. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được khôi phục vị trí công tác ban đầu; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

 

Xác định các hành vi tham nhũng được quy định tại các Khoản 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 3 Luật phòng, chng tham nhũng như sau: 

 

1. Hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi bao gồm những hành vi sau đây:

a) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận cơ chế, chính sách có lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;

 

b) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được ưu tiên trong việc cấp ngân sách cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được giao, phê duyệt dự án cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;

d) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước đối với tập thể và cá nhân;

đ) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được cấp, duyệt các chỉ tiêu về tổ chức, biên chế nhà nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;

e) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để không bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán hoặc để làm sai lệch kết quả kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán;

g) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận các lợi ích khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

 

2. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi bao gồm những hành vi sau đây:

a) Sử dụng tài sản của Nhà nước vào việc riêng;

b) Cho thuê, cho mượn tài sản của Nhà nước trái quy định của pháp luật;

c) Sử dụng tài sản của Nhà nước vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

 

3. Hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm đòi hỏi, ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải nộp những khoản chi phí ngoài quy định hoặc phải thực hiện hành vi khác vì lợi ích của người có hành vi nhũng nhiễu.

 

4. Hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là hành vi cố ý không thực hiện trách nhiệm mà pháp luật quy định cho mình để triển khai nhiệm vụ, công vụ được giao hoặc không thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn liên quan đến nhiệm vụ, công vụ của mình vì vụ lợi.

 

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi bao gồm những hành vi sau đây:

a) Sử dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để che giấu hành vi vi phạm pháp luật hoặc giúp giảm nhẹ mức độ vi phạm pháp luật của người khác;

b) Sử dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để gây khó khăn cho việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc làm sai lệch kết quả các hoạt động trên.

 

                                                             Diễm Châu

 

 

 

Thành phố Đà Nẵng, triển khai việc xử lý nợ đất tái định cư trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn

 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản xử lý về việc tình hình xử lý nợ đất tái định cư thực tế đối với các hộ giải tỏa trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động các hộ giải tỏa đã đăng ký đất tái định cư trên sơ đồ quy hoạch nhưng không thể giao đất tái định cư kịp trong năm 2013, nhận chuyển đổi sang khu vực có đất thực tế theo chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 100/TB-UBND ngày 04/6/2013.


Những trường hợp không đồng ý chuyển đổi thì phải có đơn cam kết chờ đất tái định cư và ngừng giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà.
 
 Đối với các Ban Quản lý dự án, Ban Giải tỏa đền bù và các Công ty có chức năng thực hiện đền bù, bố trí tái định cư không hoàn thành việc giải quyết nợ đất tái định cư thực tế đối với các hộ giải tỏa đã bàn giao mặt bằng từ trước năm 2012 theo các kết luận chỉ đạo của UBND thành phố, phải giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ này từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị, không sử dụng từ nguồn kinh phí đền bù giải tỏa của các dự án.

                                                                      Theo danangcity.gov.vn

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien