8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gồm:

1- Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2- Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

4- Công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp.

5- Người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Trong đó, người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

6- Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Trường hợp là người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, không có thu nhập thì được bố trí ở tại các trung tâm bảo trợ xã hội của Nhà nước.

7- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ.

8- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Thuê mua nhà ở xã hội phải thanh toán ngay lần đầu 20% giá trị nhà ở

Theo Nghị định, để được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, các đối tượng trên phải đáp ứng các điều kiện như: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội có diện tích bình quân hộ gia đình dưới 5 m2sàn/người hoặc nhà ở hư hỏng, dột nát.

Đồng thời, các đối tượng này phải có hộ khẩu thường trú hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi có nhà ở cho thuê.

Riêng đối tượng hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì không áp dụng các điều kiện nêu trên mà do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể về điều kiện.

Ngoài ra, đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì phải thanh toán ngay lần đầu số tiền thuê mua bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.

Nghị định 34/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2013.

 

                                                                              Haichaukit trích từ : http://dichvucong.danang.gov.vn

Công văn số 1457 /UBND-QLĐTh V/v mở rộng đối tượng đăng ký mua căn hộ tại Khu chung cư thu nhập thấp cuối tuyến Bạch Đằng Đông

     Theo Công văn số 1457 /UBND-QLĐTh của UBND thành phố Đà Nẵng về việc mở rộng đối tượng đăng ký mua căn hộ tại Khu chung cư thu nhập thấp cuối tuyến Bạch Đằng Đông: Ngoài đối tượng được quy định tại Công văn số 9602/UBND-QLĐTh ngày 15/12/2012 của UBND thành phố, bổ sung thêm đối tượng là viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố (bao gồm cả y tế, giáo dục); cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND các quận, huyện; cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Công an thành phố, Cơ quan Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố.

 

     Giao Quỹ Đầu tư phát triển có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực bổ sung nêu trên về việc thực hiện bán 100 căn hộ theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 9602/UBND-QLĐTh ngày 15/12/2012; Hướng dẫn các đơn vị xét duyệt và lập danh sách đăng ký mua căn hộ gửi về Quỹ để tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

 

Diễm Châu trích từ nguồn www.danangcity.gov.vn

 

 Tải văn bản:  Đà Nẵng mở rộng đối tượng được mua căn hộ chung cư thu nhập thấp Bạch Đằng đông

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien