Ngày 28/7/2017, HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 28/7/2017, HĐND thành phố Đà Nẵng thông báo ban hành Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó toàn thành phố sau khi sắp xếp lại có 2.784 tổ dân phố, giảm 2.965 (chiếm 51,6%) tổ dân phố so với trước đây. Quận Liên Chiểu, từ 878 tổ dân phố hiện nay thành 372 tổ dân phố; phường Hoà Minh từ 278 tổ dân phố hiện nay thành 130 tổ dân phố. Mỗi tổ dân phố  có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của tổ dân phố theo quy định.

 

 

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien