Thành phố Đà Nẵng, triển khai việc xử lý nợ đất tái định cư trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn

 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản xử lý về việc tình hình xử lý nợ đất tái định cư thực tế đối với các hộ giải tỏa trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động các hộ giải tỏa đã đăng ký đất tái định cư trên sơ đồ quy hoạch nhưng không thể giao đất tái định cư kịp trong năm 2013, nhận chuyển đổi sang khu vực có đất thực tế theo chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 100/TB-UBND ngày 04/6/2013.


Những trường hợp không đồng ý chuyển đổi thì phải có đơn cam kết chờ đất tái định cư và ngừng giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà.
 
 Đối với các Ban Quản lý dự án, Ban Giải tỏa đền bù và các Công ty có chức năng thực hiện đền bù, bố trí tái định cư không hoàn thành việc giải quyết nợ đất tái định cư thực tế đối với các hộ giải tỏa đã bàn giao mặt bằng từ trước năm 2012 theo các kết luận chỉ đạo của UBND thành phố, phải giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ này từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị, không sử dụng từ nguồn kinh phí đền bù giải tỏa của các dự án.

                                                                      Theo danangcity.gov.vn

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien