Điều kiện được xem xét cho thuê căn hộ chung cư được HĐND thành phố Đà Nẵng thông báo

         

          Thường trực HĐND thành phố vừa có thông báo về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết việc xin thuê chung cư của công dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu chung đối với đối tượng xin thuê chung cư là hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2005 trở về trước. Đối với hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

 

          Tiêu chí về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết: Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 1 gồm phụ nữ đơn thân thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, đang nuôi con; gia đình thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo; gia đình diện chính sách, có công cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công); cán bộ thuộc diện thu hút của thành phố, đã lập gia đình, đang nuôi con; cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ 10 năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con. Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diện đặc biệt bức xúc về chỗ ở: hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có rất đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng rất chật hẹp.

          Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 2 gồm phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con; gia đình thuộc hộ nghèo; gia đình diện chính sách, có công cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công); cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ 5 năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con. Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diện bức xúc về chỗ ở: hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng chật hẹp.

          Ngoài hai đối tượng nêu trên, hiện nay thành phố chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.

 

                                                                 ST theo baodanang.vn

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien