GIAO BAN KHỐI DÂN VẬN PHƯỜNG HÒA MINH

        Sáng ngày 17.4.2013, Khối Dân vận phường Hòa Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận Quý I năm 2013.

 

        Tại buổi giao ban này, Hội nghị nghe công bố Quyết định thay đổi chức danh trong Ban Dân vận, đồng chí Phạm Thống - UVBTV - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường - Trưởng Khối Dân vận thay đồng chí Phạm Thị Như Hồng chuyển công tác.

       

          Hội nghị đã nhận xét đánh giá, góp ý xây dựng và phát huy những thành quả của các tổ chức thành viên và các phong trào thi đua ở cơ sở. Thảo luận góp ý xây dựng Quy chế hoạt động của Khối nhiệm kỳ XIII (2010 - 2015)

       

         Đặc biệt, hội nghị tham gia xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2013 nhằm phát huy vai trò và hiệu quả công tác dân vận, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng địa phương.

                                                                                     

                                                                                                  Phương Quang

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien