Điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và hợp đồng lao động phường Hòa Minh

 

 

      Thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. UBND Quận Liên Chiểu ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn.

      Qua đó, UBND phường Hòa Minh đã ban hành văn bản số 01/HD-UBND ngày 17/3/2014 hướng dẫn thực hiện quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và hợp đồng lao động phường Hòa Minh, trong đó quy định đối tượng và thời gian, cấp độ thành tích để được nâng lương trước thời hạn như sau:

 

         1. Về đối tượng

       -   Cán bộ, công chức phường quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 92/2009/NDD-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ,

        -  Lao động hợp đồng (viết tắt là LĐHĐ) xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định như: LĐHĐ trong chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu lao động được giao, LĐHĐ theo chính sách thu hút; LĐHĐ đảm nhận chức danh cán bộ, công chức phường theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

 

 

           2. Thời gian, cấp độ về lập thành tích

         Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn : được xác định theo thời điểm cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian:

         -  06 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên (gọi tắt là nhóm chuyên viên và tương đương)

         -  04 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống (gọi tắt là nhóm cán sự và tương đương, nhân viên)

 

----- đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

         * Cấp độ thành tích và thời gian xét nâng lương trước thời hạn được quy định như sau:

 
Mức thời hạn xét Ngạch chuyên viên Ngạch cán sự
nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng

- Đạt danh hiệu CSTĐ từ 02 (hai) năm trở lên, các năm còn lại (4 năm) đạt danh hiệu LĐTT

- Được UBND quận, Đoàn thể cấp quận tặng Giấy khen từ 02 (hai) năm trở lên, các năm còn lại (4 năm) đạt danh hiệu LĐTT

- Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở từ 01 (một) năm trở lên, các năm còn lại (3 năm) đạt danh hiệu LĐTT;

- Được UBND quận, Đoàn thể cấp quận tặng Giấy khen từ 02 (hai) năm trở lên, các năm còn lại (2 năm) đạt danh hiệu LĐTT
nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng

- Đạt danh hiệu CSTĐ từ 01 (một) năm trở lên, các năm còn lại (5 năm) đạt danh hiệu LĐTT

- Được UBND quận, Đoàn thể cấp quận tặng Giấy khen từ 01 (một) năm trở lên, các năm còn lại (5 năm) đạt danh hiệu LĐTT

- Được tặng 02 (hai) Giấy khen chuyên đề trở lên, các năm còn lại (02 năm) đạt danh hiệu LĐTT;


nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng

- Được tặng 01 (một) Giấy khen chuyên đề trở lên, các năm còn lại (5 năm) đạt danh hiệu LĐTT

- Đạt danh hiệu LĐTT 4 năm  trong khoản thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn

 

 Điều kiện để đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quận. Giấy khen, bằng khen cấp thành phố, Trung ương và các danh hiệu thi đua, thành tích khác sẽ được đăng tải trên WEBSITE này. Mời đón đọc tại mục Tin tức - sự kiện / Khen thưởng - kỷ luật !                                             

 

                                                Tin: D.Châu

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien