Hòa Minh gặt hái thành tích thi đua năm 2012

     Thực hiện Kế hoạch số 5120/KH-UBND ngày 07/7/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 91/KH-UBND của UBND Quận Liên Chiểu về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013).

 

     Phường Hòa Minh đã ban hành kế hoạch ra sức tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực từ Phường đến cơ sở khu dân cư trong năm 2012, kết quả cuối năm đạt nhiều thành tích, được vinh danh khen thưởng là đơn vị tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 tại thành phố và Trung tâm hành chính Quận Liên Chiểu.

 

Phường Hòa Minh nhận khen thưởng "Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố" năm 2012Phường Hòa Minh nhận khen thưởng "Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố" năm 2012

Đồng chí: Nguyễn Văn Ngọc - PCT UBND - Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp Quận năm 2012Đồng chí: Nguyễn Văn Ngọc - PCT UBND - Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp Quận năm 2012

 

Ngoài ra, Phường Hòa Minh cũng đạt nhiều thành tích trong năm 2012 như sau     

   

      * Về Danh hiệu thi đua :

- Đạt hiệu tập thể Lao động tiên tiến 2012 cho tập thể UBND phường Hòa Minh (Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Quận Liên Chiểu)

- Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 2012 cho tập thể UBND phường Hòa Minh (Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)     

     

       * Về Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho UBND phường Hoà Minh vì “đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011-2012” (Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng : đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2012 (Quyết định số 10675/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng : đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 10539/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho UBND phường Hòa Minh vì “đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, giai đoạn 2007-2012” (Quyết định số 9034/QĐ-UBND ngày 02/11/2012)

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho Ban giảm nghèo phường Hòa Minh vì “đã có thành tích xuất sắc công tác giảm nghèo năm 2012” (Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 08/01/2013)

       - Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng cho UB Mặt trận Phường vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo năm 2012” (Quyết định số 9197/QĐ-UBND ngày 07/11/2012)

Diễm Châu

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien